Tag Archives: Tư duy sáng tạo

Vận dụng tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề

Giải quyết những vấn đề nan giải là một trong những kỹ năng sống. Vậy làm thế nào để Vận dụng tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này nhé. Trước hết cần phải hiểu rõ mục tiêu hoặc vấn đề Dù bạn đang […]

Xây dựng mục tiêu lý tưởng cao cả

Mục tiêu cao cả

Bài trước: Mục tiêu Con người không ngừng tiến lên theo lý tưởng của mình, cho nên lý tưởng chính là động lực của mọi người. Người không có lý tưởng sẽ giống như rắn không đầu, không xác định được phương hướng. Người ta đã từng ví lý tưởng tựa như ngọn đèn chi […]

Mục tiêu

mục tiêu

Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực * Muốn trở thành một người thành công, thì nhất định phải hiểu rõ mục tiêu của mình. * Đối với người lãnh đạo, mục tiêu lý tưởng luôn là động lực để họ không ngừng theo đuôi, không ngừng phấn đấu * Không có […]

Tầm nhìn sáng tạo

tầm nhìn sáng tạo

TẦM NHÌN SÁNG TẠO – Sức mạnh suy nghĩ của chúng ta chính là “Tinh Thần Năng Động”, và nó có thể được tổ chức và sử dụng để đạt được mục tiêu. Nếu suy nghĩ không được tổ chức và được sử dụng thông qua việc kiểm soát các thói quen thì nó sẽ […]