Tag Archives: Thói quen có mục đích

Một chút suy nghĩ về các vận “Hên” – “Xui”

Một chút suy nghĩ về các vận “Hên” – “Xui” Nhiều người cho rằng họ “không có vận may” hay không được “may mắn” và thường lý luận rằng để thành công trong công việc hoặc các lĩnh vực trong cuộc sống thì cần may mắn. Vậy may mắn có quan trọng với thành công […]

Ban cho là nguyên tắc chính trong cuộc sống

nguyên tắc ban cho

Tôi sẽ tìm cách gia tăng giá trị cuộc sống của người khác Người thành công hiểu rằng để nhận lại, trước tiên bạn phải cho đi. Đây là một trong những quy luật vũ trụ bất di bất dịch về thành công và giàu có. Bạn phải cho đi trước khi nhận lại. Người […]

Kết cấu vật chất của thói quen ở trong não bộ

Kết cấu vật chất của thói quen ở trong não bộ Kết cấu vật chất của thói quen ở trong não bộ. Tôi tin rằng nếu bạn hiểu về mặt sinh lý và kết cấu vật chất của thói quen. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ chế làm việc của thói quen cũng như […]

Thói quen có mục đích

thói quen tốt

Chúng ta thực hiện rất nhiều hành động hoặc động  tác mà không cần suy nghĩ đó là do những hành động đó đã được thực hiện nhiều lần và đã trở thành thói quen. Gần đây mình có tham khảo về điều này và muốn góp nhặt lại đây từ nhiều nguồn tài liệu […]