Tag Archives: Mục tiêu

Xây dựng mục tiêu lý tưởng cao cả

Mục tiêu cao cả

Bài trước: Mục tiêu Con người không ngừng tiến lên theo lý tưởng của mình, cho nên lý tưởng chính là động lực của mọi người. Người không có lý tưởng sẽ giống như rắn không đầu, không xác định được phương hướng. Người ta đã từng ví lý tưởng tựa như ngọn đèn chi […]

Mục tiêu

mục tiêu

Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực * Muốn trở thành một người thành công, thì nhất định phải hiểu rõ mục tiêu của mình. * Đối với người lãnh đạo, mục tiêu lý tưởng luôn là động lực để họ không ngừng theo đuôi, không ngừng phấn đấu * Không có […]