Category Archives: Ứng xử

Tạo mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng

Mối quan hệ

 Tạo mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng Một xưởng gốm ở bang Ohio nước Mỹ trong một đêm đã bị hoà hoạn thiêu trui. Vì xưởng gốm đó lại không mua bảo hiểm. Nên xem ra nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi bản đồ kinh tế của bang Ohio. Nhưng ngay trong […]

Các mối quan hệ xã hội quan trọng lắm

Các mối quan hệ xã hội – Một khi bạn gặp khó khăn, cần phải nhờ đến ai đó giúp đỡ thì mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ rơi môi quan hệ đó khá lâu. Bây giờ có việc mới tới nhờ vả, liệu có đường đột không? Trong hoàn cảnh đó, bạn […]

Nắm lấy cơ hội… tiếp tục… và tiếp tục…

Thank you

Nắm lấy cơ hội. Tất cả các mối quan hệ giao tiếp đều có mục đích nhất định và nó thường là điều kiện và nhân tố dẫn tới thành công. Vì vậy, người lãnh đạo muốn thành công phải biết tìm ra mối liên hệ cần thiết giữa giao tiếp và cơ hội. (Ghi […]

Nụ cười hơn cả sự thuyết phục

nụ cười

Có một số người luôn nhanh chóng chiếm được cảm tình của người khác. Cho dù chỉ là mới gặp mặt lần đâu cũng đã có thể kết giao với nhau. Đây không phải là họ có tài giao tiếp xuất chúng, mà là do họ có nụ cười thân thiện ngay từ phút đầu […]

Khéo léo dẫn dắt làm đẹp lòng người khác

Núi Gia Lào đi đường chùa và cáp treo

Khéo léo ứng xử – Trong quá trình giao tiếp, xét về tâm lý, những lời nói chướng tai thường làm cho người khác dễ có ác cảm, mà đã không nghe lọt tai thì không thể nào đi vào lòng người, không thể thu phục nhân tâm. Cho nên, muốn giành được kết quả […]

Tốt nhất là nên khiêm nhường trong mọi lãnh vực

Khiêm nhường

Tốt nhất là nên khiêm nhường trong mọi lãnh vực. Công sử nước Anh Baker tại Nhật Bản là người có tính kiêu ngạo. Mỗi khi ông ta nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao và Tư lệnh Lục quân Nhật Bản. Ông ta thường tỏ thái độ khinh thường và đôi khi còn châm […]