Category Archives: Tư duy sáng tạo

Lên kế hoạch như thế nào hiệu quả?

Lên kế hoạch như thế nào hiệu quả?

Lên kế hoạch như thế nào hiệu quả? Lên kế hoạch là một công việc rất quan trọng để đạt được mục tiêu của bất kỳ dự án hay hoạt động nào. Tuy nhiên, để lên kế hoạch hiệu quả không phải là điều đơn giản và yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn trọng và […]

Xây dựng mục tiêu lý tưởng cao cả

Mục tiêu cao cả

Bài trước: Mục tiêu Con người không ngừng tiến lên theo lý tưởng của mình, cho nên lý tưởng chính là động lực của mọi người. Người không có lý tưởng sẽ giống như rắn không đầu, không xác định được phương hướng. Người ta đã từng ví lý tưởng tựa như ngọn đèn chi […]

Mục tiêu

mục tiêu

Có mục tiêu mới có phương hướng và động lực * Muốn trở thành một người thành công, thì nhất định phải hiểu rõ mục tiêu của mình. * Đối với người lãnh đạo, mục tiêu lý tưởng luôn là động lực để họ không ngừng theo đuôi, không ngừng phấn đấu * Không có […]

Tầm nhìn sáng tạo

tầm nhìn sáng tạo

TẦM NHÌN SÁNG TẠO – Sức mạnh suy nghĩ của chúng ta chính là “Tinh Thần Năng Động”, và nó có thể được tổ chức và sử dụng để đạt được mục tiêu. Nếu suy nghĩ không được tổ chức và được sử dụng thông qua việc kiểm soát các thói quen thì nó sẽ […]