Category Archives: Mô hình kinh doanh

QUAN SÁT NGƯỜI KHÁC SẼ TIẾT KIỆM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN BẠC, THỜI GIAN VÀ GIẢM THIỂU RẮC RỐI

Mô hình kinh doanh. Thật ngạc nhiên là có nhiều sai lầm của các doanh nhân cứ lặp đi lặp lại. Như thể có những người quan sát sai lầm của người khác và sao chép lại tất cả! Nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp luôn luôn giống nhau: Thiếu […]