Các mối quan hệ xã hội quan trọng lắm

Một khi bạn gặp khó khăn, cần phải nhờ đến ai đó giúp đỡ thì mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ rơi môi quan hệ đó khá lâu, bây giờ có việc mới tới nhờ vả, liệu có đường đột không? Trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ không tránh khỏi cảm thấy áy náy.

Những người lãnh đạo và kể cả những nhân viên cấp dưới nếu biết tận dụng các mối hệ xã hội đều có tầm nhìn xa, sớm có sự chuẩn bị. Như vậy, đến khi gặp khó khăn, họ luôn có người giơ tay cưu mang, giúp đỡ.

Chẳng nói bạn cũng biết phải cảm ơn và tặng quà những người có quan hệ mang lại lợi ích cho mình, nhưng cảm ơn thế nào? tặng quà thế nào? tặng lúc nào, tặng cái gì…? thì lại là vấn đề không hề đơn giản.

Sau khi người khác giúp bạn một việc gì đó, bạn mang quà cảm ơn, thì họ cũng sẽ coi đó là lẽ thường tình. Nhưng nếu với người chưa từng nhờ cậy việc gì mà bạn lại tặng quà tương đối có giá trị thì người nhận quà chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác. Tặng quà cấp trên mới nhậm chức và cấp trên chuẩn bị chuyển đi cũng có hiệu quả khác nhau. Tặng quà cấp trên đang chuẩn bị chuyển đến vị trí khác sẽ khiến họ vô cùng cảm động.

Có một vị cục trưởng, mỗi dịp năm hết tết đến, quà cáp, bưu thiếp đầy nhà. Nhưng ông nghi hưu được một năm thì chẳng còn ai thăm viếng nữa. Đang lúc ông cảm thấy cô đơn nhất thì một nhân viên cũ mang quà tới thăm ông. Ngày trước ông vốn không mấy chú ý đến anh ta, giờ lại chỉ có anh ta tới thăm, không cần nói cũng biết ông xúc động đến nhường nào. Hai ba năm sau đó, ông đưoc cơ quan cũ mời làm cố vấn, lẽ tất nhiên ông rất quan tâm đề bạt người nhân viên đó bởi anh ta đã từng đến thăm mình mà không mưu câu lợi ích gì. Hành động đó khiến ông có ấn tượng sâu sắc, đồng thời luôn canh cánh ý nghĩ: “Có cơ hội nhất định sẽ báo đáp”. Đó chính là cái lợi của việc quan tâm đến các mối quan hệ xã hội của mình.

Bạn là người lãnh đạo cũng phải biết thường xuyên quan tâm đến các mối quan hệ của mình.

Mối quan hệ
Người ta thường nói “Bánh ích cho đi – bánh quy cho lại” điều này khá đúng trong các mối quan hệ – cả hai cùng vui.

Vil3xyz tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *