Ban cho là nguyên tắc chính trong cuộc sống

nguyên tắc ban cho

Tôi sẽ tìm cách gia tăng giá trị cuộc sống của người khác

Người thành công hiểu rằng để nhận lại, trước tiên bạn phải cho đi. Đây là một trong những quy luật vũ trụ bất di bất dịch về thành công và giàu có. Bạn phải cho đi trước khi nhận lại.

Người không thành công lại sống theo triết lý tôi trước, anh sau. Họ muốn biết họ sẽ được gì trước khi họ dành thời gian của mình cho người khác. Họ có một cái nhìn ích kỷ.

Hãy quan sát ban giám đốc của một tổ chức phi lợi nhuận/từ thiện bất kỳ. Nhiều cá nhân trong ban điều hành các tổ chức phi lợi nhuận/từ thiện hầu như là thành công.

Điều này có làm bạn ngạc nhiên không? Chắc không đâu.

Ngưu thích tầm ngưu, mã thích tầm mã. Nếu bạn muốn biết những người giàu có, thành công thường tụ hợp ở đâu, hãy tham gia một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận gần nơi bạn ở. Đây là một trong những địa điểm người giàu hay lui tới để phát triển quan hệ với những người có chí thành công khác. Những người này sau đó sẽ làm ăn với nhau hoặc giúp nhau phát triển và thành công.

Bạn sẽ không thấy nhiều kẻ ích kỷ hăng hái tình nguyện ở các tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận. Việc đó trái với triết lý sống anh trước, tôi sau của họ.

Tóm lại:

Người thành công cho đi thời gian của mình mà không trông đợi lợi lộc tài chính. Họ quan tâm tới việc cải thiện giá trị cuộc sống của người khác hơn là cuộc sống của chính họ.

 

Theo Thói Quen Thành Công – Thomas C.Corley

2 thoughts on “Ban cho là nguyên tắc chính trong cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *