Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

“Chó chạy ngoài đồng luận và phân tích Trong chúng ta ai cũng nghe câu “thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”. Nhưng, khi bạn chú ý đến ngữ nghĩa, sẽ thấy phát sinh nhiều uẩn khúc: 1. Tại sao lại là chó? sao ko phải là con khác? Ví dụ: Ngựa, Báo […]

Quản lý thời gian hiệu quả

Quản lý thời gian hiệu quả Bạn thường quản lý thời gian của mình như thế nào? Bạn có bao giờ cảm thấy mình không đủ thời gian để làm công việc trong ngày? Bạn có khi nào thấy mình đã kiệt sức nhưng vẫn không hoàn tất được mọi việc. Có rất nhiều yêu […]